Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Behandelvisie

Behandelvisie
Behandelvisie
Passende zorg
Behandeling en nazorg
Begeleiding na vertrek

Locatie Oudlaan (de Wierde) maakt sinds haar opening in 2008 het verschil voor patiënten die binnen de reguliere forensische geestelijke gezondheidszorg vastgelopen zijn of niet komen tot een succesvolle vervolgstap. De Wierde heeft veel ervaring met de behandeling van patiënten met ernstige meervoudige ziektebeelden. Naast deze ziektebeelden komen agressie, zedenproblematiek, verslaving en het veroorzaken van overlast veel voor.

Samen met patiënten onderzoeken we hoe ze een volgende stap in hun behandeling kunnen maken. We hebben oog voor de mens achter het risicovolle gedrag, waarbij de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving vooropstaat. Een opname in de Wierde kan helpend zijn voor de patiënt, zijn of haar familie, netwerk en/of voor de instelling waar de behandeling is vastgelopen.

We geloven dat mentale gezondheid niet de af- of aanwezigheid is van een stoornis, maar het vermogen om je ondanks mogelijke uitdagingen prettig te voelen (en je omgeving ook) en je eigen regie te voeren. We leveren daarom zorg die passend is voor de individuele persoon.

Iedere medewerker die met patiënten werkt, wordt sinds 2022 ook opgeleid tot schematherapeutisch werker volgens de SafePath Solutions-methodiek. Deze aanpak werkt goed voor mensen met persoonlijkheids- en gedragsproblemen die bij herhaling vastlopen in hardnekkige en disfunctionele gedragspatronen. Door deze aanpak kunnen we verder kijken dan enkel het individu en ook de omgeving en interventies optimaliseren.

Na opname wordt voor iedere patiënt een behandelplan gemaakt waarbij het doel is  veilig terug te keren in de samenleving (al dan niet in een reguliere GGZ-instelling of via begeleid/beschermd wonen). Op de KIB-afdelingen gebeurt dit in nauwe samenwerking met de verwijzende instantie. Stap voor stap bouwen patiënten hun leven binnen en buiten de kliniek weer op. Verloven worden opgestart en de medewerkers van de kliniek helpen en begeleiden patiënten met het invullen van hun dagelijks leven, waaronder dag- en vrijetijdsbesteding. Zo zijn er casemanagers die patiënten adviseren over schulden en financiën. 

Tijdens en na de behandeling wordt intensief samengewerkt met het sociale netwerk van een patiënt (diens familie en vrienden) én met een netwerk van regionale ketenpartners, zoals instellingen voor beschermd wonen- en ggz-instellingen.

Na het vertrek uit de kliniek kunnen patiënten, indien passend bij het traject, nog enige tijd begeleid worden door een transmuraal behandelteam (in het kader van de tbs-behandeling) of het ForFact-team (in geval van een zorgmachtiging).

Op deze manier leren patiënten de vaardigheden die zij in de kliniek hebben opgedaan ook in de maatschappij toe te passen op een voor hen bekende manier. De Wierde blijft, ook na uitstroom, bereid mee te kijken en we zijn, indien passend, bereid tot een (korte/crisis) heropname.

Doelgroepen

Doelgroepen
Doelgroepen
Longcare
KIB

De Wierde kent in totaal vier longcare-afdelingen voor patiënten met een tbs-oplegging en twee afdelingen waar patiënten met een zorgmachtiging verblijven (onze zogenaamde KIB-afdelingen). Op elke afdeling wordt de behandeling vormgegeven door een ervaren, multidisciplinair behandelteam

Er verblijven op de Wierde zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten.

In de Wierde bieden we langdurige zorg aan tbs-patiënten die in het reguliere tbs-systeem zijn vastgelopen. De vier afdelingen bieden structuur maar ook autonomie in een veilige, overzichtelijke en ordelijke omgeving met zorg en behandeling op maat. Patiënten hebben veelal complexe psychiatrische en psychosociale problemen. Daarbij is stabiliseren en resocialiseren alleen mogelijk door langdurige begeleiding. Hierbij wordt op individueel niveau gekeken naar de capaciteiten van de patiënt.

Naast een veilige en respectvolle manier van omgang, richt de behandeling zich erop dat de patiënt zich in de eerste plaats weer mens voelt. De behandeldruk is daarom in eerste instantie laag, waarbij er wel intensieve begeleiding plaatsvindt. Na het vinden van een hernieuwd vertrouwen in zichzelf en de hulpverlening na een veelal turbulente behandelgeschiedenis, worden er vaak stappen gezet richting resocialisatie.

In de Wierde zijn er twee afdelingen voor patiënten met een crisismaatregel of zorgmachtiging. Deze patiënten hebben ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met gedragsproblemen en intensieve zorgbehoeftes.

We behandelen deze patiënten in een gestructureerde, veilige, drugs- en alcoholvrije omgeving om hen te stabiliseren en om (gedrags-)patronen te doorbreken. Het doel is om ze terug te begeleiden naar de verwijzer, een traject voor beschermd wonen of een andere passende vervolgvoorziening binnen de reguliere ggz.

Faciliteiten

Selecteer een bolletje
Oudlaan

Sportveld

Op het sportveld worden diverse buitensporten beoefend. Er staat ook een tafeltennistafel.

Afdeling Psychotherapie

De behandelaren van deze afdeling geven psychotherapie aan patienten. Dit is een vorm van behandeling.

Terras

Terras waarop patiënten kunnen verblijven.

Binnentuin

Alle leefgroepen kijken uit op de binnentuin.

Leefgroepen

De leefgroepen kijken uit op de binnentuin. 

Het Plein

Het Plein is een ontmoetingsplek waar zowel patiënten als medewerkers kunnen ontspannen.

Werkplaats

Patiënten voeren op deze werkplaats eenvoudige werkzaamheden uit zoals het vouwen van dozen.

Medische Dienst

Bij de Medische Dienst werken verpleegkundigen en komt met regelmaat een huisarts op bezoek die patiënten zien voor medische vragen.

Keuken

In de keuken verzorgen patiënten samen met de werkmeester lunch voor de individuele groepen en het personeelsrestaurant. 

Onderwijs

In deze ruimte kunnen patiënten onderwijs volgen van een docent, denk aan vakken als Nederlands en rekenen.

Koffiebranderij

In deze werkplaats kunnen patiënten onder begeleiding van een werkmeester koffie leren branden en werken als barista.

Winkel

In de winkel kunnen patienten terecht voor kleine boodschappen zoals frisdrank, versnaperingen en verzorgingsproducten.

Stiltecentrum

In deze ruimte verzorgen algemeen geestelijk verzorgers diensten en gespreksavonden. Ook kunnen patienten een persoonlijk gesprek met de verzorgers maken of via hen met vertegenwoordigers van andere geloofsrichtingen. Patienten kunnen zich ook terugtrekken in deze ruimte.

Fitnessruimte

In deze ruimte kunnen patiënten sporten op diverse fitness-apparaten.

Muziekruimte

In deze ruimte wordt door patienten muziek gemaakt waarbij een kunstvakdocent les geeft. Denk aan lessen voor het bespelen van gitaar, piano en drumstel.

Keramiek/Fotografie

In deze ruimte kunnen patiënten onder begeleiding van een kunstvakdocent creatief aan de slag met fotografie en keramiek.

Hobbyruimte

In de hobbyruimte kunnen patiënten zelfstandig of onder begeleiding creatief bezig zijn.

Kliniek in beeld

Wonen

Locatie de Wierde, aan de Oudlaan in Utrecht, omvat een ruim en licht plein dat grenst aan een binnentuin. In totaal zijn er zes leefgroepen. Vier voor langdurige zorg voor tbs-gestelden en twee voor patiënten met een zorgmachtiging (onze zogenaamde KIB-afdelingen waarbij KIB staat voor Kliniek Intensieve Behandeling). Op alle leefgroepen wonen zowel mannen en vrouwen. Op de leefgroepen leven de patiënten indien mogelijk groepsgericht samen; daar waar nodig wordt het verblijf meer individueel vormgegeven. De leefgroepen bestaan uit gemiddeld twaalf kamers met een eigen inrichting, waaronder kasten, een douche, wastafel en toilet.

Wonen 1
Wonen 2
Wonen 3
Wonen 4

Werken

De locatie Oudlaan heeft meerdere eigen werkplaatsen. Door te werken op één van deze werkplaatsen krijgen patiënten een zinvolle daginvulling en -structuur. Dat draagt bij aan een veilige en succesvolle terugkeer in de samenleving. De dagelijkse leiding van de werkplaatsen is in handen van werkmeesters. Eind 2022 is een nieuwe werkplaats geopend, namelijk de Koffiebranderij. Hier branden, verpakken en verkopen patiënten koffiebonen. Deze koffie wordt verkocht binnen ons eigen merk: The Bean Specialists (TBS).

Werken 1
Werken 2

Leven

Op de Wierde is onder andere een klein winkeltje, een fitnessruimte en een stiltecentrum gevestigd. Daarnaast kunnen patiënten sporten op het sportveld of zwemmen in het zwembad van de aangrenzende locatie . Ook zijn er lokalen voor creatieve vakken. Zo kunnen patiënten aan de slag met handvaardigheid, keramiek, fotografie en muziek. Allemaal mogelijkheden om je eigen talenten te leren ontdekken en zo een hobby op te pakken.

Leven 1
Leven 2
Leven 3
Leven 4

Verhalen

Heb je een vraag?

Ik heb een algemene vraag
Ik heb een vraag over verwijzingen
Ik heb een mediaverzoek
Ik heb een HR vraag

Loraine Soebhag & Jasmijn Beumer
Plaatsingsfunctionaris

030 - 275 82 56
plaatsingen@hoevenkliniek.nl

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen
Postbus 174
3500 AD Utrecht

Persvoorlichters
Sandra Eigeman 030 - 275 82 15 
Evert-Jan Pieters 030 - 275 82 55

E: pers@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling Communicatie
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht 

HR Frontoffice

T 030 - 275 82 23
E HR@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling HR
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht