Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

6 Feiten & cijfers

Aantal opnames

In 2023 werden er 76 patiënten opgenomen in de Van der Hoeven Kliniek. Dit waren 39 patiënten met een tbs-oplegging en 37 patiënten met een zorgmachtiging. In de uitgebreide toelichting vind je terug hoeveel eerste opnames er zijn geweest.

Aantal patiënten in de zorg

In 2023 verbleven er gemiddeld 330 patiënten tegelijkertijd in de kliniek; in 2022 waren dat er ook 330. De gemiddelde bezetting van tbs steeg in 2023 naar 264. In 2022 was de gemiddelde bezetting van tbs 254.

Aantal verlofbewegingen

In de afgelopen jaren zijn er iedere keer meer verlofbewegingen geweest onder patiënten met begeleid en onbegeleid verlof. Ook in 2023 waren er weer meer verlofbewegingen dan in 2022: 26.662 tegenover 25.338. 

Incidenten tijdens verlof

Tijdens alle verlofbewegingen in 2023 heeft er vijf keer een incident plaatsgevonden. Incidenten tijdens verlof kunnen heel verschillend zijn in mate van ernst. Denk bijvoorbeeld aan winkeldiefstal, overlast of geweldpleging maar ook ernstiger, bijvoorbeeld een zeden- of levensdelict. 

Doorstroom tbs-patiënten vervolgvoorzieningen

Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen is in 2023 licht gedaald. Dit waren 13 patiënten. 

Uitstroom

De uitstroom van tbs-patiënten lag dit jaar ook wat lager ten opzichte van 2022. Zo stroomden er 9 patiënten uit na het einde van de behandeling. De door- en uitstroom is nog steeds relatief laag vanwege het geringe aantal forensische doorstroomplekken in het land.

Toelichting en eerdere edities

Cijfers
Cijfers
Eerdere edities
Cijfers

Cijfers

Benieuwd naar alle cijfers van de Van der Hoeven Kliniek in 2023? Het complete overzicht inclusief de toelichting vind je hier.

Feiten en cijfers

Eerdere edities

Eerdere edities

Hieronder vind je een overzicht van onze eerdere jaarverslagen.

2022: Feiten en cijfers 

2021: Veerkracht

2020: Een jaar waarin alles anders was

2019: Verbinding