Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Behandelvisie

Behandelvisie
Behandelvisie
Verantwoordelijkheid
Behandelplan
Werk en opleiding
Familie en netwerk

Binnen locatie Willem Dreeslaan bootsen we de maatschappij zo veel mogelijk na. Het is immers de bedoeling dat patiënten uiteindelijk terugkeren in de samenleving. Binnen de muren bestaat een gemeenschap waar patiënten verantwoordelijkheid leren dragen voor de veiligheid van zichzelf, elkaar en de medewerkers. Patiënten krijgen meer vrijheden als ze laten zien dat ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Binnen de kliniekraad bespreken patiënten en medewerkers alle veiligheidsvraagstukken en zaken die het leefklimaat aangaan. We behandelen patiënten volgens de What Works-principes.

Op de leefgroepen dragen de patiënten samen verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke zaken, zoals koken en schoonmaken. Overdag en ’s avonds nemen de patiënten deel aan hun behandelingsprogramma’s. Dat programma verschilt per persoon, omdat de activiteiten zich richten op de individuele behandeldoelen. Naast de therapeutische behandeling en farmacotherapie bestaat de behandeling uit activiteiten op het vlak van arbeid, onderwijs, sport, vrije tijd en netwerk. Daarnaast zijn er casemanagers die patiënten helpen bij het vinden en behouden van een gestructureerde daginvulling en die adviseren over schulden en financiën.
Patiënten leven op een leefgroep en volgen daar een zo normaal mogelijk dagelijks leven. 

In het behandelplan leggen we de factoren vast die van belang zijn om te behandelen en die een directe relatie hebben met de risico´s voor recidive. Dit behandelplan wordt multidisciplinair opgesteld onder verantwoordelijkheid van het hoofd behandeling. Daarbij kijken we naar de risicofactoren en beschermende factoren. Met sommige risico´s, zoals autisme, moet de patiënt om leren gaan. Dan is het zaak de beschermende factoren, zoals het hebben van een woning, werk en netwerk, zo groot mogelijk te maken.  We betrekken de patiënt bij het behandelplan en luisteren goed naar waar deze aan denkt te moeten werken. De patiënt moet zich ook verbinden aan het plan. Waar nodig zetten we daarbij motiverende gespreksvoering in, om de patiënt te helpen begrijpen waarom het goed is om deel te nemen aan de behandeling. 

Vanaf het moment dat een patiënt wordt opgenomen in de Van der Hoeven Kliniek locatie Willem Dreeslaan, gaat hij of zij aan het werk in een van de werkplaatsen. Werk is een belangrijke beschermende factor voor een veilige en succesvolle terugkeer in de samenleving. Het geeft een zinvolle daginvulling en structuur en zorgt voor inkomen. Veel van onze patiënten hebben geen opleiding afgerond en daardoor vaak geen vak geleerd. In de kliniek kunnen patiënten diverse gecertificeerde (vak)opleidingen volgen waarmee ze na hun behandeling bij bedrijven aan de slag kunnen. Zo kunnen patiënten niet alleen werken aan het verminderen van de kans op recidive (opnieuw plegen van een delict), maar ook aan hun toekomst.

We begeleiden en betrekken waar mogelijk de familie en het netwerk van onze patiënten bij de behandeling en onderhouden contacten met hen. Zij zijn immers degenen die de patiënt het langste en beste kennen. Zij spelen tijdens én na de behandeling een grote rol in het leven van de patiënt. De familie kan relevante informatie geven over de kindertijd en achtergrond van de patiënt. En tegelijkertijd kan de familie meekijken op het moment dat patiënten hun eerste stappen terug in de samenleving zetten. Het netwerk waarmee de patiënt contact heeft, wordt vooraf gescreend door de forensisch netwerkbegeleider. Ook begeleiden de forensisch netwerkbegeleiders familiegesprekken en begeleiden en coachen zij partnerrelaties. Elke patiënt en zijn familie krijgen een vaste begeleider. De forensisch netwerkbegeleider maakt deel uit van het behandelteam.

Doelgroepen

Tbs-patiënten
Tbs-patiënten
Geheel ontoerekeningsvatbaar
Stoornissen
Afdelingen

In de Van der Hoeven Kliniek behandelen we mensen aan wie de rechter tbs heeft opgelegd. Tbs betekent terbeschikkingstelling. Dit is geen straf, maar een maatregel die een rechter kan opleggen. De rechter legt de tbs-maatregel met dwangverpleging alleen op aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig delict (misdrijf) pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ delict waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan. Na het uitzitten van een gevangenisstraf wordt de verdachte verplicht opgenomen in een forensisch-psychiatrisch centrum (fpc), zoals de Van der Hoeven Kliniek.

Bij locatie Willem Dreeslaan verblijven zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten.

Soms verklaart de rechter iemand geheel ontoerekeningsvatbaar. In dat geval wordt er geen gevangenisstraf opgelegd. De patiënt kan dan direct in een tbs-kliniek geplaatst worden.

De patiënten die in de Van der Hoeven Kliniek worden behandeld, hebben vaak een of meer van de onderstaande psychiatrische stoornissen:

  • persoonlijkheidsstoornissen
  • psychotische stoornissen
  • autismespectrumstoornissen (ASS)
  • misbruik of afhankelijkheid van middelen (zoals drank en drugs)

Vaak worden deze stoornissen gecombineerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of agressie (verbaal of fysiek) naar anderen. Ook vertonen onze patiënten symptomen van verschillende psychische stoornissen. Dat maakt het stellen van een duidelijke diagnose ingewikkeld. Heeft een patiënt een combinatie van stoornissen, of heeft hij een stoornis én verslavingsproblemen, dan spreken we van comorbiditeit.

De locatie kent acht leefgroepen, vijf voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, twee voor mensen met psychotische problematiek en één waar mensen opgenomen worden voor een kortdurende klinische behandeling. Daarnaast zijn er twee, hooggestructureerde individuele afdelingen. Hier nemen we patiënten op die psychisch niet voldoende stabiel of leefgroepgeschikt zijn. Ook beschikken we over drie transmurale afdelingen, waar patiënten onder begeleiding buiten de muren van de kliniek wonen.

Faciliteiten

Selecteer een bolletje
Willem Dreeslaan

Winkel

In de winkel kunnen patiënten terecht voor kleine boodschappen zoals frisdrank, versnaperingen en verzorgingsproducten. 

Binnentuin

Alle leefgroepen liggen aan de binnentuin.

Sportveld

Op het sportveld worden diverse buitensporten beoefend zoals voetbal en tennis.

Serre

De serre is een ontmoetingsplek waar zowel patiënten als medewerkers kunnen ontspannen. 

Leefgroepen

Leefgroepen liggen rondom de binnentuin. De individuele afdelingen kijken hierop uit.

Onderwijs

Op deze afdeling kunnen patiënten onderwijs volgen van een docent.Denk hierbij aan vakken zoals Nederlands, wiskunde, maatschappijleer en of vakken gekoppeld aan (beroeps)opleidingen.

Tuinwerkplaats

Op de werkplaats leren patiënten alles over het werken in de tuin. Ook worden er planten, bloemen en groenten gekweekt en verkocht. Daarnaast onderhoudt deze werkplaats de groenvoorziening rondom de kliniek.

Zwembad/Gymzaal

Patiënten kunnen gebruik maken van het zwembad en de gymzaal. In de gymzaal kunnen patiënten binnensporten beoefenen zoals badminton, soft tennis, volleybal, klimmen, etc.  Naast het gebruik door patiënten, is het zwembad op speciale tijden ook voor medewerkers en buurtbewoners toegankelijk.

Atelier

In het atelier kunnen patiënten onder begeleiding van een kunstvakdocent beeldhouwen, boetseren, schilderen en/of houtbewerken. 

Studio

Theater, mime, yoga en rollenspellen zijn activiteiten die patiënten met de kunstvakdocent in de studio ondernemen.

Textiel/Creatief

In deze ruimte kunnen patiënten onder begeleiding van een kunstvakdocent met textiel en andere materialen creatief aan de slag.

Houtwerkplaats

Op de houtwerkplaats wordt door patiënten onder begeleiding van de werkmeesters hout machinaal en handmatig bewerkt. Er worden onder andere kasten, stoelen en tafels gemaakt die gekocht worden door medewerkers en externe klanten.

Afdeling Psychotherapie

Op deze afdeling wordt psychotherapie gegeven aan patiënten als onderdeel van hun behandeling.

Muziekruimte

In deze ruimte wordt door patiënten muziek gemaakt waarbij een kunstvakdocent les geeft. Denk aan lessen voor het bespelen van gitaar, piano en drumstel en/of zangles. 

Stiltecentrum

In deze ruimte verzorgen algemeen geestelijk verzorgers diensten en gespreksavonden. Ook kunnen patiënten een persoonlijk gesprek met de verzorgers maken of via hen met vertegenwoordigers van andere geloofsrichtingen. Patiënten kunnen zich ook terugtrekken in deze ruimte.

Metaalwerkplaats

Op de metaalwerkplaats voeren patiënten onder begeleiding van de werkmeesters werkzaamheden zoals draaien/frezen, constructiewerk, lassen en assembleren uit.

Montagewerkplaats

Op de montagewerkplaats voeren patiënten onder begeleiding van de werkmeesters werkzaamheden uit zoals montage, elektronica, textiel en verpakking, leerbewerking (zoals motortassen) en graveer- en laserbewerkingen.

Civiele dienst

Op deze werkplaats wordt door de werkmeesters en patiënten de was voor de gehele kliniek gedaan.

Keuken

In de keuken verzorgen patiënten samen met de werkmeester lunch voor de individuele groepen en het personeelsrestaurant. Ook wordt er gebak gemaakt.

Medische Dienst

Bij de Medische Dienst werken verpleegkundigen en komt met regelmaat een huisarts en tandarts op bezoek die patiënten zien voor medische vragen.

Kliniek in beeld

Wonen

Op de Willem Dreeslaan hebben we acht leefgroepen. Zes leefgroepen voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, twee voor mensen met psychotische problematiek en één waar mensen opgenomen worden voor een klinische kortdurende behandeling. Daarnaast zijn er twee, hooggestructureerde individuele afdelingen. Hier nemen we patiënten op die psychisch niet voldoende stabiel of geschikt zijn voor een leefgroep. Elke groep grenst aan de prachtige binnentuin, en heeft een woonkamer en keuken met eetkamer. Op de twee bovenverdiepingen bevinden zich de slaapkamers. Alle groepen hebben een gemengde samenstelling van mannen en vrouwen. De patiënten zijn samen verantwoordelijk voor het huishouden.

Wonen 1
Wonen 2
Wonen 3
Wonen 4

Werken

Op de Willem Dreeslaan is een tuinwerkplaats, een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats, een montagewerkplaats, een magazijnwerkplaats en zijn er individuele werkplaatsen. Daarnaast kun je in de keuken en de civiele dienst werken. Door te werken op één van deze werkplaatsen krijgen patiënten een zinvolle daginvulling en -structuur en worden zij vanaf het begin van hun behandeling voorbereid op terugkeer in het reguliere arbeidsproces. Dat zorgt daarmee voor een veilige en succesvolle terugkeer in de samenleving. De dagelijkse leiding van de werkplaatsen is in handen van werkmeesters, die uit het bedrijfsleven komen.

Werken 1
Werken 2
Werken 3

Leven

Als patiënt op de Willem Dreeslaan word je gestimuleerd om deel te nemen aan het aanbod van sport en de kunstvakken. Bijvoorbeeld in het atelier, waar je kan schilderen en kan werken met keramiek. Of je neemt deel aan yoga, dans en expressie, of je werkt met textiel. Allemaal mogelijkheden om eigen talenten te leren ontdekken en te ontwikkelen wat bijdraagt in de resocialisatie van patiënten. Bij sport nemen patiënten deel aan groeps- en individuele sportlessen in een van de sportfaciliteiten.  Daarnaast is er op de Willem Dreeslaan onder andere een winkeltje, een fitnessruimte, muzieklokalen, een stiltecentrum en een zwembad. Meerdere patiënten haalden hier hun zwemdiploma.

Leven 1
Leven 2
Leven 3
Leven 4

Verhalen

Heb je een vraag?

Ik heb een algemene vraag
Ik heb een vraag over verwijzingen
Ik heb een mediaverzoek
Ik heb een HR vraag

Loraine Soebhag & Jasmijn Beumer
Plaatsingsfunctionaris

030 - 275 82 56
plaatsingen@hoevenkliniek.nl

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen
Postbus 174
3500 AD Utrecht

Persvoorlichters
Sandra Eigeman 030 - 275 82 15 
Evert-Jan Pieters 030 - 275 82 55

E: pers@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling Communicatie
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht 

HR Frontoffice

T 030 - 275 82 23
E HR@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling HR
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht