Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Behandelvisie

Behandelvisie
Behandelvisie
Werkwijze

Locatie Utrechtseweg (de Voorde) biedt intensieve en/of langdurige zorg, begeleiding en behandeling. Met als doel het risico op terugval in gewelddadig gedrag te verkleinen of tenminste te hanteren. Risicofactoren en de samenhang met psychiatrische problematiek staan daarbij centraal. 

De Voorde is opgezet voor patiënten die elders moeilijk doorstromen of stagneren in hun behandeling of resocialisatie. Uniek voor het behandelklimaat is het zoeken naar perspectief en vooruitgang bij een populatie waarbij dat moeilijk is gebleken. 

Binnen de Voorde is er sprake van actieve behandeling en bijkomende druk. Echter passend bij de draagkracht en afgestemd op het individu. We zijn altijd bezig met een volgende stap in het traject en het creëren van enig perspectief, juist als deze stap klein is of veel tijd vergt. Dat gebeurt met oog voor veiligheid, realiteit, creativiteit, risico’s en expertise op het gebied van complexe psychiatrische problematiek.

In de Voorde wordt gewerkt volgens de principes van een therapeutische gemeenschap. Binnen de gedwongen zorgkaders die gelden, wordt zo veel mogelijk met de patiënt samengewerkt. Niet alleen wordt er met de patiënten nagedacht over de volgende stap in het traject, er wordt samen verantwoordelijkheid genomen voor de behandeling en bovenal wordt er gezamenlijk in de kliniek geleefd. Zo zijn er bijvoorbeeld casemanagers die patiënten helpen bij het vinden en behouden van een gestructureerde daginvulling en adviseren zij patiënten over schulden en financiën. 

Zowel de goede als moeizame momenten worden gedeeld met andere patiënten, betrokken netwerk én met de medewerkers. Patiënten worden gekend, door elkaar en met elkaar. Het contact onderling is laagdrempelig. De sfeer is gemoedelijk waar kan en begrenzend waar nodig. 

De intensiteit van zorg en begeleiding, kan worden afgestemd op dat wat nodig is. Op- en afschaling van zorg kan indien nodig snel worden vormgegeven. Veiligheid wordt gevonden in scherp en op het individu afgestemd risicomanagement, dat ook zo veel mogelijk met elkaar wordt vormgegeven.

Doelgroepen

Psychiatrische problematiek
Psychiatrische problematiek

In de Voorde worden mannelijke en vrouwelijke patiënten met ernstige psychiatrische (meestal psychotische) problematiek behandeld. Vaak hebben de stoornissen een chronisch karakter en is er sprake van comorbiditeit, waaronder verslavingsproblematiek. 

De patiënten kunnen zowel met civielrechtelijke als met strafrechtelijke maatregels worden opgenomen. Het merendeel van de populatie heeft een tbs-maatregel. Bij deze patiënten is een machtiging transmuraal verlof noodzakelijk om geplaatst te kunnen worden. De Voorde is opgezet voor patiënten die elders moeilijk doorstromen of stagneren in hun behandeling of resocialisatie. De zorg is daarom vaak langdurig van aard. 

Een beperkt aantal plekken is beschikbaar voor kortdurende (crisis)opnames. Deze plekken worden ingezet wanneer behandeling in een andere setting niet voldoende slaagt, niet uitvoerbaar is, leidt tot onhandelbare agressie of destabilisatie. Daarbij is de verwachting dat een tijdelijke opschaling van behandelintensiteit, toezicht en/of risicomanagement positief kan bijdragen.  

Faciliteiten

Selecteer een bolletje
Utrechtseweg

Fitnessruimte

In deze ruimte kunnen patiënten sporten op diverse fitness-apparaten.

Muziekruimte

In deze ruimte wordt door patiënten muziek gemaakt waarbij een kunstvakdocent les geeft. Denk aan lessen voor het bespelen van gitaar, piano en drumstel.

Hout/keramiek

In deze ruimte kunnen patiënten onder begeleiding van een kunstvakdocent creatief aan de slag met hout en keramiek.

Textiel/Creatief

In deze ruimte kunnen patiënten onder begeleiding van een kunstvakdocent creatief aan de slag met onder andere textiel.

Stiltecentrum

In deze ruimte verzorgen algemeen geestelijk verzorgers diensten en gespreksavonden. Ook kunnen patiënten een persoonlijk gesprek met de verzorgers maken of via hen met vertegenwoordigers van andere geloofsrichtingen. Patiënten kunnen zich ook terugtrekken in deze ruimte.

Onderwijs

In deze ruimte kunnen patiënten onderwijs volgen van een docent, denk aan vakken als Nederlands en rekenen.

Studio

Mime, yoga en rollenspellen zijn activiteiten die patiënten met de kunstvakdocent in de studio ondernemen.

Sporthal

Patiënten mogen gebruik maken van de sporthal. Hier kunnen ze binnensporten beoefenen zoals badminton, soft tennis, volleybal, etc.  

Tuinwerkplaats

In deze werkplaats leren patiënten alles over het werken in de tuin.

Fietsenwerkplaats

In deze werkplaats worden fietsen door patiënten opgeknapt of gerepareerd.

Interne werkplaats

Patiënten voeren op deze werkplaats eenvoudige werkzaamheden uit zoals het vouwen van dozen.

Houtwerkplaats

Op de houtwerkplaats wordt door patiënten onder begeleiding van een werkmeester hout en kunststof bewerkt. Er worden bijvoorbeeld kasten, stoelen en tafels gemaakt die gekocht worden door medewerkers en externe klanten.

Binnentuin

Alle leefgroepen liggen aan de binnentuin.

Leefgroepen

Alle leefgroepen liggen aan de binnentuin

Medische Dienst

Bij de Medische Dienst werken verpleegkundigen en komt met regelmaat een huisarts  op bezoek die patiënten zien voor medische vragen.

Afdeling Psychotherapie

De behandelaren van deze afdeling geven psychotherapie aan patiënten. Dit is een vorm van behandeling.

Kliniek in beeld

Wonen

De Voorde is gebouwd rondom een binnentuin waaraan zes leefgroepen, met tien eenpersoonskamers, met aansluiting voor radio en tv, eigen douche, wastafel en toilet zich bevinden. Elke afdeling heeft de beschikking over twee inpandige studio’s. De leefgroepen hebben elk een eigen signatuur. Ze verschillen in de mate van groepsgerichtheid, toezicht en zorgintensiteit. Naast de locatie is er een transmurale afdeling waar patiënten verblijven op een van de vier sociowoningen, of in een eigen HAT woning. De transmurale plekken variëren eveneens in de mate van groepsgerichtheid, toezicht en zorgintensiteit. De Voorde werkt nauw samen met GGZ Centraal, waar ook een aantal van onze patiënten verblijft.

Wonen 1
Wonen 2
Wonen 3

Werken

Medewerkers stimuleren en ondersteunen patiënten om toe te werken naar veilig en zo zelfstandig mogelijk (weer) meedoen in de samenleving. Beschermende factoren worden versterkt door vaardigheden te ontwikkelen op leefgebieden zoals dagbesteding, sociaal, psychisch, lichamelijk en praktisch functioneren. De Voorde heeft een veelzijdig begeleidings- en behandelaanbod. Een gestructureerd dagprogramma is afgestemd op de draagkracht van de patiënt. Er is breed aanbod van werk. Ook via onderwijs, sport en creatieve vakken wordt gewerkt aan de risico- en beschermende factoren. Binnen de psychotherapie ligt de focus op bewustwording en verandering van factoren die bijdragen aan risico. Het netwerk van de patiënt wordt actief bij de behandeling betrokken.

Werken 1
Werken 2
Werken 3
Werken 4

Leven

Het samenleven in de kliniek benadert zoveel mogelijk het gewone leven. Medewerkers en patiënten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leefklimaat. De patiënten houden samen met de medewerkers de afdeling draaiend. Zij doen boodschappen, bereiden zelf de warme maaltijd, houden de leefgroep schoon en ondernemen activiteiten. Ook is er gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Onze belangrijkste manier om de veiligheid te waarborgen is relationeel. We hechten groot belang aan sociale controle, elkaar aanspreken, optimaal samenwerken en de-escalatie in crisissituaties. Conflicten en stellen van heldere grenzen worden niet geschuwd. Kennen en gekend worden is ons uitgangspunt.

Leven 1
Leven 2
Leven 3
Leven 4

Verhalen

Heb je een vraag?

Ik heb een algemene vraag
Ik heb een vraag over verwijzingen
Ik heb een mediaverzoek
Ik heb een HR vraag

Loraine Soebhag & Jasmijn Beumer
Plaatsingsfunctionaris

030 - 275 82 56
plaatsingen@hoevenkliniek.nl

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen
Postbus 174
3500 AD Utrecht

Persvoorlichters
Sandra Eigeman 030 - 275 82 15 
Evert-Jan Pieters 030 - 275 82 55

E: pers@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling Communicatie
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht 

HR Frontoffice

T 030 - 275 82 23
E HR@dfzs.nl

De Forensische Zorgspecialisten
Afdeling HR
Willem Dreeslaan 2
3515GB Utrecht