Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat wij doen

Slachtofferonderzoek
Slachtofferonderzoek
Slachtoffer-daderconfrontaties
Contact met lotgenotenorganisaties

Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. Deze analyse brengt in kaart welke mogelijke gevolgen en veiligheidsrisico’s het verlof voor slachtoffers en omgeving kan hebben. Op basis van deze afweging kunnen er voorwaarden aan het verlof worden gesteld, zoals een gebiedsverbod.

Via De Forensische Zorgspecialisten onderhouden we contact met drie slachtofferorganisaties: Slachtofferhulp Nederland, Informatie Detentie Verloop (IDV) en Perspectief Herstelbemiddeling. 

Slachtoffer-daderconfrontaties zijn vaak zinvol - voor het slachtoffer of de nabestaanden, en voor de dader. De veiligheid van alle deelnemers is tijdens deze gesprekken gegarandeerd. Het gesprek kan het slachtoffer helpen bij het verwerkingsproces doordat hij of zij kan aangeven welke gevolgen een misdrijf op zijn of haar leven heeft gehad. Een confrontatie biedt het slachtoffer ook de mogelijkheid om zijn of haar beeld van de dader bij te stellen. Voor de dader kan een confrontatie onderdeel zijn van de behandeling: hij of zij leert verantwoordelijkheid te dragen en krijgt inzicht in de gevolgen van zijn of haar daad. Voor confrontaties tussen dader en slachtoffer(s) is het noodzakelijk dat de dader in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden.

Om de positie van het slachtoffer bij verlofaanvragen te versterken, onderhouden we ook contact met de lotgenotenorganisaties, zoals de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit. De contacten zijn onder andere gericht op het uitwisselen van ervaringen en het van elkaar leren.