Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Risicomanagement

Veilig leefklimaat
Veilig leefklimaat
Risico's inschatten
Risico's signaleren
Verlof
Veilig leefklimaat

Veilig leefklimaat

Het doel van onze behandeling is het vergroten van de veiligheid in de maatschappij. Om dat te bereiken werken we volgens de laatste richtlijnen om psychische stoornissen zo effectief mogelijk te behandelen. We gaan uit van het belang van een veilig leefklimaat.

Lees meer

Risico's inschatten

Risico's inschatten

Met een risicotaxatie brengt de Van der Hoeven Kliniek gestructureerd en gestandaardiseerd de risico’s en de beschermende factoren van elke patiënt in kaart.

Lees meer

Risico's signaleren

Risico's signaleren

Met signaleringsplannen brengen we de signalen in kaart die laten zien dat het niet goed gaat met een patiënt. Naar aanleiding van deze signalen stellen we een plan op. Deze plannen stemmen we af met de patiënt en delen we met zijn of haar omgeving.

Lees meer

Verlof

Verlof

De behandeling van de Van der Hoeven Kliniek richt zich op een veilige terugkeer van patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf dag één met resocialisatie. Ook beginnen we zo snel mogelijk met verlof. Ruim 40% van de patiënten gaat binnen twee jaar met verlof.

Lees meer

Onze impact in 2023

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.  Hoe de behandelduur in de tbs wordt uitgerekend kun je lezen in het informatieblad van DJI.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met slachtoffers van een misdrijf?

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt, Slachtofferhulp Nederland en het slachtoffer zelf. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij. Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met slachtoffers.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met verlof?

De behandelingen van de Van der Hoeven Kliniek richten zich op een veilige terugkeer van onze patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf de eerste dag met resocialisatie en beginnen we zodra de patiënt eraan toe is met het opbouwen van verlofstappen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet toestemming geven voor het verlof. Dat gebeurt pas als aan specifieke voorwaarden is voldaan. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met verlof.