Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Behandelvisie

What Works-principes
What Works-principes
Systemisch behandelen
Pijlers behandeling

We behandelen patiënten in de Van der Hoeven Kliniek volgens de 'What Works-principes'. Dat betekent dat we ons richten op de risicofactoren die te beïnvloeden zijn en die een hoog risico op een delict (misdrijf) vormen. Daarbij houden we rekening met het leervermogen van de patiënt. Tijdens de behandeling bouwen we beschermende factoren (wonen, werk, dagbesteding, relaties) op volgens het 'Good Lives Model'. Dit soort beschermende factoren helpen mensen hun leven op orde te krijgen én te houden. Patiënten bouwen deze factoren zelf op.

Al onze medewerkers zijn opgeleid in motiverende gespreksvoering. Deze gespreksvoering helpt om de patiënt zelf te laten inzien dat ander gedrag nodig is. De patiënt werkt zo actief mee aan het veranderingsproces. Als dit niet gebeurt, kunnen patiënten niet veilig terugkeren in de samenleving.

Systemisch behandelen is een behandelmethode waarbij de omgeving van de patiënt (het 'systeem') zoveel mogelijk bij de behandeling wordt betrokken. Meer dan de helft van de delicten vindt plaats binnen de familie- en kennissenkring, en daarmee binnen het systeem van de dader. Vandaar dat we systemisch behandelen belangrijk vinden en we de omgeving zoveel mogelijk bij de behandeling betrekken. Zeker als het gaat om familieleden of mensen uit het netwerk die het contact met de dader willen voortzetten of hervatten. Zij zijn immers degenen die de patiënt het langste en beste kennen, en zij spelen tijdens én na de behandeling een grote rol in het leven van de patiënt.

De forensisch netwerkbegeleiders hebben hierbij een belangrijke functie. Zij onderhouden de contacten met de familie en het netwerk van onze patiënten. Elke patiënt en direct betrokkenen krijgen een vaste begeleider. De forensisch netwerkbegeleider maakt deel uit van het behandelteam.

De behandeling rust op enkele belangrijke pijlers: therapie om de gedragsverandering te bewerkstelligen, en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werk, scholing, sport en creatieve vakken. Daarbij is er voldoende tijd om contacten met familie en relaties te onderhouden. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij. Het nieuwe gedrag dat tijdens de therapie wordt aangeleerd, kan de patiënt oefenen tijdens de lessen en binnen de groep.

Samen leven en werken

Leefklimaat
Leefklimaat
Dagprogramma
Netwerk en relaties

Onze patiënten leven in groepen op verschillende afdelingen. Binnen de groep draagt iedereen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en hygiëne van de leefomgeving. 

Daarbij stimuleert de groepsleiding de patiënten, maar zij stimuleren vooral elkaar. Daarbij kunnen ze binnen de groep oefenen in het nieuwe gedrag dat ze leren. Het is de bedoeling dat mensen deelnemen aan het dagprogramma, plaatsnemen in de Kliniekraad, deelnemen aan voorstelrondes en participeren in evaluaties op de afdeling. Dit ervaren de patiënten als positief.

Elke afdeling van de Van der Hoeven Kliniek kent een eigen ritme, waarbij iedere patiënt een eigen dagprogramma heeft. De meeste afdelingen in de kliniek starten met het ontbijt waarna de patiënten om 7.30 uur beginnen met werken of met een ander onderdeel van hun dagprogramma. Gedurende deze werkdag, die tot 16.15 uur duurt, kunnen er ook afspraken met de psychiater en therapeut zijn. Ook is er ruimte voor onderwijs, sport en kunstvakken. Zo werken patiënten aan een pro-sociale toekomst na hun behandeling, leren ze hun grenzen te verleggen, te incasseren en door middel van creativiteit zich bijvoorbeeld te uiten. Na afloop van de werkdag is er tijd voor de huishoudelijke taken, zoals koken en schoonmaken. De kliniek heeft geestelijk verzorgers die kerkdiensten en gespreksgroepen organiseren. Op verzoek voeren zij ook individuele gesprekken met patiënten.

Waar mogelijk begeleiden en betrekken we de familie en het netwerk van onze patiënten bij de behandeling. Onze forensisch netwerkbegeleiders onderhouden hiervoor contacten met hen. Zij zijn immers degenen die de patiënt het langste en beste kennen. Zij spelen tijdens én na de behandeling een grote rol in het leven van de patiënt. Elke patiënt en zijn familie krijgen een vaste begeleider. De familie kan relevante informatie geven over de kindertijd en achtergrond van de patiënt. En tegelijkertijd kan de familie meekijken op het moment dat patiënten hun eerste stappen in de samenleving zetten. Ook begeleiden ze familiegesprekken, en begeleiden en coachen zij partnerrelaties. De forensisch netwerkbegeleider maakt deel uit van het behandelteam.

Onze impact

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.  Hoe de behandelduur in de tbs wordt uitgerekend kun je lezen in het informatieblad van DJI.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met slachtoffers van een misdrijf?

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt, Slachtofferhulp Nederland en het slachtoffer zelf. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij. Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met slachtoffers.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met verlof?

De behandelingen van de Van der Hoeven Kliniek richten zich op een veilige terugkeer van onze patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf de eerste dag met resocialisatie en beginnen we zodra de patiënt eraan toe is met het opbouwen van verlofstappen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet toestemming geven voor het verlof. Dat gebeurt pas als aan specifieke voorwaarden is voldaan. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met verlof.