Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Over ons

Van der Hoeven Kliniek
Van der Hoeven Kliniek
Netwerk
Missie
Opdrachtgevers

Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. Zo werken we aan een veiligere samenleving. De Van der Hoeven Kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat we behandelen waar dat mogelijk is, en begrenzen waar dat nodig is.

Jaarlijks stroomt 10% van de patiënten uit. Succesvolle door- en uitstroom is mogelijk doordat we intensief samenwerken met partners, volgens het zogenoemde stepped care-principe waarbij we veel aandacht geven aan beschermende factoren. Daarvoor werken we samen met regionale ketenpartners, zoals instellingen voor beschermd wonen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaronder Lister, Kwintes en GGz Centraal. 

Veiligheid creëer je met elkaar. Daarom zijn de medewerkers van de Van der Hoeven Kliniek en onze patiënten gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig behandelklimaat. Onze behandeling richt zich op het verminderen van risico’s en het op een veilige manier laten resocialiseren van de patiënten. Daarbij wordt ook het sociale netwerk van onze patiënten actief betrokken.

De Van der Hoeven Kliniek werkt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (voor patiënten met een tbs-maatregel) en van zorgverzekeraars (voor patiënten met een zorgmachtiging). Patiënten worden doorverwezen door bijvoorbeeld instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de reclassering, de politie en gemeenten. 

Kwaliteit van zorg

In de Van der Hoeven Kliniek is kwaliteit van zorg erg belangrijk. De Nederlandse ggz heeft bepaald dat de Van der Hoeven Kliniek voldoet aan specifieke toetsingscriteria. Om deze reden voldoet de kliniek aan het kwaliteitsstatuut. 

Kwaliteitsstatuut