Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De Forensische Zorgspecialisten, waar de Van der Hoeven Kliniek een onderdeel van is, steekt veel energie in onderzoek. Zo doen we onderzoek naar de beste risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten. En naar de effectiviteit van onze behandelingen.

We hebben daarvoor een eigen afdeling onderzoek en werken samen met universiteiten, hogescholen en forensische instellingen. 

Meer informatie over onze afdeling onderzoek vind je op de website van
De Forensische Zorgspecialisten:

Ontdek meer

Veelgestelde vragen

Wat is de Van der Hoeven Kliniek?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie, waar patiënten met een tbs-maatregel, een andere justitiële titel of een civielrechtelijke maatregel leren hoe ze op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen leven. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten, en bereidt hen voor op een veilige terugkeer in de maatschappij. De Van der Hoeven Kliniek is een onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan.

Lees hier meer over wat tbs is

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten op de locaties Oudlaan en Utrechtseweg.

Wat is de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek?

De behandeling in de Van der Hoeven Kliniek is gericht op het vergroten van de veiligheid in de maatschappij door het reduceren van risicofactoren en verhogen van beschermende factoren. Therapie en activiteiten zijn belangrijke pijlers van de behandeling: therapie om gedragsverandering te bewerkstelligen en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werken, een opleiding, sporten en creatieve vakken. Het sociale netwerk van de patiënt wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij.

Lees meer over de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek.