Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onze samenwerkingen

Specialist
Specialist
Netwerk
Terugplaatsgarantie
ForFACT
Patiëntenvertrouwenspersoon
Familievertrouwenspersoon

Binnen de groep van forensisch-psychiatrische centra geldt de Van der Hoeven Kliniek als specialist. Dit betekent niet dat de kliniek alleen opereert. Integendeel, de kliniek is ingebed in een krachtig netwerk van ketenpartners.

Dit netwerk zorgt ervoor dat de ene patiënt zelfstandig kan wonen, de andere patiënt uitstroomt via de reguliere ggz en weer een andere patiënt een plek krijgt in een 'beschermd wonen'-complex. Door die inbedding in dat krachtige netwerk levert de kliniek kennis op maat aan ketenpartners en ondersteunt de kliniek die partners bij de begeleiding van patiënten waar dat nodig is.

De kliniek biedt altijd een terugplaatsgarantie. Dit geeft de ketenpartner zekerheid op klinische opvang wanneer de patiënt dreigt te ontsporen. De Van der Hoeven Kliniek werkt nauw samen met gemeenten, politie, organisaties voor beschermd wonen en ggz-instellingen. We sluiten daartoe bijvoorbeeld convenanten. Zo zorgen we voor een goede en zo veilig mogelijke resocialisatie van patiënten.

De Forensische Zorgspecialisten heeft Forensisch FACT Teams. Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van het ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen. 

ForFACT is een samenwerkingsverband tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.


De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) kan advies en bijstand verlenen wat betreft de rechten van de patiënt in de behandeling. De pvp werkt bij de landelijke Stichting PVP en is niet in dienst van de Van der Hoeven Kliniek. Hij of zij werkt onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat de patiënt met de pvp bespreekt blijft tussen hen.

Antwoord op vragen

De pvp luistert naar de vragen van de patiënt en komt op voor zijn rechten. Bijvoorbeeld:

  • De patiënt wil geen verplichte zorg. Wat kan hij doen? 
  • Is de patiënt verplicht om medicijnen in te nemen? 
  • Mag de patiënt van de kamer of afdeling af als hij is opgenomen?
  • Wat kan de patiënt doen als hij het niet eens is met de beperking van zijn vrijheid? 
  • Hoe kan een patiënt een klacht indienen? 

Vaak heeft de pvp meteen een antwoord op vragen. Als dat niet het geval is, volgt een nieuwe afspraak. 

Heeft de patiënt een vraag? 

Als de patiënt een vraag heeft aan de pvp, kan hij telefonisch of mailcontact opnemen. Contact opnemen mag altijd, ook onder therapietijd of wanneer de patiënt gesepareerd is. De medewerkers zijn hiervan ook op de hoogte en op de afdelingen hangen posters van de pvp met zijn of haar contactgegevens. 

De patiëntenvertrouwenspersonen per locatie

Sander Janssen

  • Van der Hoeven Kliniek locatie Oudlaan (de Wierde)
  • Van der Hoeven Kliniek locatie Willem Dreeslaan, enkel bij verblijf met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • ForFACT de Waag locatie Utrecht, enkel bij behandeling op grond van een zorgmachtiging

Telefonisch bereikbaar 06 4963 7038 of per e-mail via s.janssen@pvp.nl.

Bastian van Erk

  • Van der Hoeven Kliniek locatie Utrechtseweg (de Voorde)
  • ForFACT de Waag locatie Amersfoort, enkel bij behandeling op grond van een zorgmachtiging

Telefonisch bereikbaar op 06 1279 0801 of per e-mail via b.van.erk@pvp.nl.


Contact helpdesk Stichting PVP

Kun je de pvp niet bereiken en heb je een dringende vraag. Bel of mail dan met de Helpdesk. Bereikbaar op werkdagen van 10:00-16:00 uur en op zaterdag van 13:00-16:00 uur.
Op feestdagen is de helpdesk gesloten.
Telefoon: 0900 4448888

E-mail:

helpdesk@pvp.nl


Tips

Wil je meer informatie over de Stichting PVP en het werk van de patiëntenvertrouwenspersoon? Kijk op de website: www.pvp.nl.

Als familie, vriend of andere naaste van iemand die opgenomen is bij ons in de Van der Hoeven Kliniek, kan het zijn dat je vragen hebt. Daarmee kun je in principe terecht bij de netwerkbegeleiders die aan de afdelingen van de kliniek verbonden zijn. Voor het netwerk van patiënten die bij ons zijn opgenomen met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure.

Voor meer informatie, zie deze flyer: flyer-peter-brakel-2022-wvggz.pdf

Contactgegevens familievertrouwenspersoon Peter Brakel:

E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl 
T: 06 - 25 32 26 05