Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onze samenwerkingen

Specialist
Specialist
Netwerk
Terugplaatsgarantie
ForFACT
Familievertrouwenspersoon

Binnen de groep van forensisch-psychiatrische centra geldt de Van der Hoeven Kliniek als specialist. Dit betekent niet dat de kliniek alleen opereert. Integendeel, de kliniek is ingebed in een krachtig netwerk van ketenpartners.

Dit netwerk zorgt ervoor dat de ene patiënt zelfstandig kan wonen, de andere patiënt uitstroomt via de reguliere ggz en weer een andere patiënt een plek krijgt in een 'beschermd wonen'-complex. Door die inbedding in dat krachtige netwerk levert de kliniek kennis op maat aan ketenpartners en ondersteunt de kliniek die partners bij de begeleiding van patiënten waar dat nodig is.

De kliniek biedt altijd een terugplaatsgarantie. Dit geeft de ketenpartner zekerheid op klinische opvang wanneer de patiënt dreigt te ontsporen. De Van der Hoeven Kliniek werkt nauw samen met gemeenten, politie, organisaties voor beschermd wonen en ggz-instellingen. We sluiten daartoe bijvoorbeeld convenanten. Zo zorgen we voor een goede en zo veilig mogelijke resocialisatie van patiënten.

De Forensische Zorgspecialisten heeft Forensisch FACT Teams. Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van het ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen. 

ForFACT is een samenwerkingsverband tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.


Als familie, vriend of andere naaste van iemand die opgenomen is bij ons in de Van der Hoeven Kliniek, kan het zijn dat je vragen hebt. Daarmee kun je in principe terecht bij de netwerkbegeleiders die aan de afdelingen in de klinieken verbonden zijn. Voor het netwerk van patiënten die bij ons zijn opgenomen met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure.

Voor meer informatie, zie deze flyer: flyer-peter-brakel-2022-wvggz.pdf

Contactgegevens familievertrouwenspersoon Peter Brakel:

E: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl 
T: 06 - 2532 26 05