Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Over van der Hoeven Kliniek

Over de Van der Hoeven Kliniek
Over de Van der Hoeven Kliniek
Aandacht voor slachtoffers
Samenwerkingspartners
Jaarverslag
Over de Van der Hoeven Kliniek

Over de Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. Bij ons leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf.

Lees meer

Aandacht voor slachtoffers

Aandacht voor slachtoffers

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt en met Slachtofferhulp Nederland. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij.

Lees meer

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De Van der Hoeven Kliniek werkt samen met een breed netwerk van organisaties en instanties, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, verschillende gemeenten, instellingen voor reguliere en forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor beschermde woonvormen.

Lees meer

Jaarverslag

Jaarverslag

2021 was een jaar waarin de veerkracht van onze organisatie zichtbaar werd. De COVID-19-crisis had een grote impact op het leven van patiënten en medewerkers. Het vinden van een manier om op een gezonde en veilige wijze de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken was belangrijk. Tegelijkertijd stond het afgelopen jaar onder andere in het teken van krijgen van het keurmerk World-class Workplace 2022 en werd de Sluis, de nieuwe transmurale woonvoorziening geopend.

Lees hier het jaarverslag 2021

Geschiedenis

De Van der Hoeven Kliniek kent een lange geschiedenis. De kliniek ontstond in 1955 en kwam voort uit één van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland: de Willem Arntsz Stichting.

Geschiedenis

Klachten

De behandelaars van de Van der Hoeven Kliniek doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als patiënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling.

Klachten

Veelgestelde vragen

Wat is de Van der Hoeven Kliniek?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie, waar patiënten met een tbs-maatregel, een andere justitiële titel of een civielrechtelijke maatregel leren hoe ze op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen leven. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten, en bereidt hen voor op een veilige terugkeer in de maatschappij. De Van der Hoeven Kliniek is een onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan.

Lees hier meer over wat tbs is

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten op de locaties Oudlaan en Utrechtseweg.

Wat is de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek?

De behandeling in de Van der Hoeven Kliniek is gericht op het vergroten van de veiligheid in de maatschappij door het reduceren van risicofactoren en verhogen van beschermende factoren. Therapie en activiteiten zijn belangrijke pijlers van de behandeling: therapie om gedragsverandering te bewerkstelligen en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werken, een opleiding, sporten en creatieve vakken. Het sociale netwerk van de patiënt wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij.

Lees meer over de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek.

Onze locaties