Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de Van der Hoeven Kliniek.

Wat is de Van der Hoeven Kliniek?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie, waar patiënten met een tbs-maatregel, een andere justitiële titel of een civielrechtelijke maatregel leren hoe ze op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen leven. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten, en bereidt hen voor op een veilige terugkeer in de maatschappij. De Van der Hoeven Kliniek is een onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan.

Lees hier meer over wat tbs is

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten op de locaties Oudlaan en Utrechtseweg.

Wat is de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek?

De behandeling in de Van der Hoeven Kliniek is gericht op het vergroten van de veiligheid in de maatschappij door het reduceren van risicofactoren en verhogen van beschermende factoren. Therapie en activiteiten zijn belangrijke pijlers van de behandeling: therapie om gedragsverandering te bewerkstelligen en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werken, een opleiding, sporten en creatieve vakken. Het sociale netwerk van de patiënt wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij.

Lees meer over de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met slachtoffers van een misdrijf?

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt, Slachtofferhulp Nederland en het slachtoffer zelf. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij. Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met slachtoffers.

Hoe kunnen patiënten van de Van der Hoeven Kliniek een klacht indienen?

De patiënten bij de Van der Hoeven Kliniek kunnen een klacht indienen volgens het klachtenreglement.

Lees meer over hoe je een klacht indient.

Wat doet de Van der Hoeven Kliniek op onderzoeksgebied?

De Forensische Zorgspecialisten - waarvan de Van der Hoeven Kliniek een onderdeel is - steekt veel energie in onderzoek, bijvoorbeeld naar de beste risicotaxaties voor onze patiënten, en naar de effectiviteit van onze behandelingen. De Forensische Zorgspecialisten heeft een eigen afdeling onderzoek en werkt nauw samen met universiteiten en andere forensische zorginstellingen.

Lees meer over de onderzoeksactiviteiten op de website van De Forensische Zorgspecialisten.

Waar kan ik als journalist terecht met vragen over de Van der Hoeven Kliniek?

Journalisten kunnen met persvragen, of bijvoorbeeld voor het aanvragen van een interview, contact opnemen met de persvoorlichters van De Forensische Zorgspecialisten.

Sandra Eigeman 030-275 82 15
Evert-Jan Pieters 030-275 82 55

De meest gestelde vragen over de behandeling van onze patiënten. 

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan.

Lees hier meer over wat tbs is

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.  Hoe de behandelduur in de tbs wordt uitgerekend kun je lezen in het informatieblad van DJI.

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten op de locaties Oudlaan en Utrechtseweg.

Waarom worden mensen in de Van der Hoeven Kliniek behandeld?

De patiënten in de Van der Hoeven Kliniek zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van deze patiënten heeft problemen, zoals bijvoorbeeld verslaving, relationele of financiële problemen. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Zij worden in de kliniek behandeld om de veiligheid van de maatschappij en die van henzelf te vergroten.

Wat is de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek?

De behandeling in de Van der Hoeven Kliniek is gericht op het vergroten van de veiligheid in de maatschappij door het reduceren van risicofactoren en verhogen van beschermende factoren. Therapie en activiteiten zijn belangrijke pijlers van de behandeling: therapie om gedragsverandering te bewerkstelligen en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werken, een opleiding, sporten en creatieve vakken. Het sociale netwerk van de patiënt wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij.

Lees meer over de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek.

Hoe kunnen patiënten van de Van der Hoeven Kliniek een klacht indienen?

De patiënten bij de Van der Hoeven Kliniek kunnen een klacht indienen volgens het klachtenreglement.

Lees meer over hoe je een klacht indient.

Hoe kan ik patiënten aanmelden voor de Van der Hoeven Kliniek?

Aanmelden van patiënten verloopt via de afdeling Plaatsingen.

Contact afdeling Plaatsingen

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen

Algemeen: 030 - 275 82 75
Afdeling Plaatsingen: 030 - 275 82 56
E-mail: plaatsingen@hoevenkliniek.nl


Hoe kan ik de diensten en producten van Theater buiten de Muren afnemen?

Theater Buiten de Muren is een professioneel platform dat zich toespitst op maatschappelijk, ervaringsgericht theater. Als theatergroep ontwikkelen we interactieve trainingen en workshops op gebied van communicatie en gedrag voor organisaties, opleidingen en professionals in de gezondheidszorg en cultuursector. Deze ontwikkelen we samen met patiënten zodat zij hun ervaringen kunnen inzetten en tegelijkertijd aan persoonlijke vaardigheden kunnen werken.

Interesse? Neem contact op info@hoevenkliniek.nl

Hoe kan ik de diensten en producten van de werkplaatsen afnemen?

De Van der Hoeven Kliniek heeft verschillende werkplaatsen, die voor interne en externe opdrachtgevers werken. Onze werkplaatsen zijn eigenlijk kleine bedrijfjes die de patiënten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Want werk draagt bij aan een veilige terugkeer in de samenleving. De werkplaatsen leveren maatwerk tegen een scherpe prijs en geven graag advies bij het ontwikkelen van een product.

Ben jij in een van deze diensten geïnteresseerd? Vraag dan hieronder informatie aan.

Contactformulier

De meest gestelde vragen over veiligheid binnen de Van der Hoeven Kliniek. 

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Het werkt met hen samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.  Hoe de behandelduur in de tbs wordt uitgerekend kun je lezen in het informatieblad van DJI.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met slachtoffers van een misdrijf?

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt, Slachtofferhulp Nederland en het slachtoffer zelf. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij. Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met slachtoffers.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met verlof?

De behandelingen van de Van der Hoeven Kliniek richten zich op een veilige terugkeer van onze patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf de eerste dag met resocialisatie en beginnen we zodra de patiënt eraan toe is met het opbouwen van verlofstappen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet toestemming geven voor het verlof. Dat gebeurt pas als aan specifieke voorwaarden is voldaan. 

Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met verlof.

De meest gestelde vragen van verwijzers.

Hoe kunnen patiënten van de Van der Hoeven Kliniek een klacht indienen?

De patiënten bij de Van der Hoeven Kliniek kunnen een klacht indienen volgens het klachtenreglement.

Lees meer over hoe je een klacht indient.

Hoe kan ik patiënten aanmelden voor de Van der Hoeven Kliniek?

Aanmelden van patiënten verloopt via de afdeling Plaatsingen.

Contact afdeling Plaatsingen

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen

Algemeen: 030 - 275 82 75
Afdeling Plaatsingen: 030 - 275 82 56
E-mail: plaatsingen@hoevenkliniek.nl


De meest gestelde vragen over onderzoek binnen de Van der Hoeven Kliniek. 

Wat doet de Van der Hoeven Kliniek op onderzoeksgebied?

De Forensische Zorgspecialisten - waarvan de Van der Hoeven Kliniek een onderdeel is - steekt veel energie in onderzoek, bijvoorbeeld naar de beste risicotaxaties voor onze patiënten, en naar de effectiviteit van onze behandelingen. De Forensische Zorgspecialisten heeft een eigen afdeling onderzoek en werkt nauw samen met universiteiten en andere forensische zorginstellingen.

Lees meer over de onderzoeksactiviteiten op de website van De Forensische Zorgspecialisten.

De meest gestelde vragen over werken bij de Van der Hoeven Kliniek. 

Kan ik bij de Van der Hoeven Kliniek komen werken of stage lopen?

Meer informatie over werken of stage lopen bij de Van der Hoeven Kliniek vind je op de website Werken bij De Forensische Zorgspecialisten.

Als je met ons in contact wilt komen.

Kan ik bij de Van der Hoeven Kliniek komen werken of stage lopen?

Meer informatie over werken of stage lopen bij de Van der Hoeven Kliniek vind je op de website Werken bij De Forensische Zorgspecialisten.

Waar kan ik als journalist terecht met vragen over de Van der Hoeven Kliniek?

Journalisten kunnen met persvragen, of bijvoorbeeld voor het aanvragen van een interview, contact opnemen met de persvoorlichters van De Forensische Zorgspecialisten.

Sandra Eigeman 030-275 82 15
Evert-Jan Pieters 030-275 82 55

Hoe kan ik patiënten aanmelden voor de Van der Hoeven Kliniek?

Aanmelden van patiënten verloopt via de afdeling Plaatsingen.

Contact afdeling Plaatsingen

Van der Hoeven Kliniek
Afdeling Plaatsingen

Algemeen: 030 - 275 82 75
Afdeling Plaatsingen: 030 - 275 82 56
E-mail: plaatsingen@hoevenkliniek.nl


Hoe kan ik de diensten en producten van Theater buiten de Muren afnemen?

Theater Buiten de Muren is een professioneel platform dat zich toespitst op maatschappelijk, ervaringsgericht theater. Als theatergroep ontwikkelen we interactieve trainingen en workshops op gebied van communicatie en gedrag voor organisaties, opleidingen en professionals in de gezondheidszorg en cultuursector. Deze ontwikkelen we samen met patiënten zodat zij hun ervaringen kunnen inzetten en tegelijkertijd aan persoonlijke vaardigheden kunnen werken.

Interesse? Neem contact op info@hoevenkliniek.nl

Hoe kan ik de diensten en producten van de werkplaatsen afnemen?

De Van der Hoeven Kliniek heeft verschillende werkplaatsen, die voor interne en externe opdrachtgevers werken. Onze werkplaatsen zijn eigenlijk kleine bedrijfjes die de patiënten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Want werk draagt bij aan een veilige terugkeer in de samenleving. De werkplaatsen leveren maatwerk tegen een scherpe prijs en geven graag advies bij het ontwikkelen van een product.

Ben jij in een van deze diensten geïnteresseerd? Vraag dan hieronder informatie aan.

Contactformulier