Cookievoorkeuren
Instellingen Ik ga akkoord
Terug naar overzicht

27 jan '16

Sprekers De Forensische Zorgspecialisten op Forensisch Congres 7 december 2015

Door veranderende wetgeving worden patiënten minder vaak en minder lang intramuraal behandeld in forensische instellingen en klinieken. Deze zorg zal deels verschuiven naar de overige instellingen die forensische zorg leveren, zoals de (jeugd)ggz, jeugdzorg en RIBW’s.

Dit alles heeft invloed op de organisatie van de zorg en op het verloop van de behandeling van cliënten. Binnen de reguliere (j)ggz, jeugdzorg en RIBW’s wordt het steeds noodzakelijker om risico’s en beschermende factoren te taxeren. Risicomanagement krijgt daarnaast een steeds belangrijkere rol als het gaat om herstel c.q. de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van dit forensisch congres op maandag 7 december 2015.

Sprekers vanuit De Forensische Zorgspecialisten

Tijdens dit congres zullen er verschillende sprekers vanuit De Forensische Zorgspecialisten een sessie begeleiden.
Sander van Arum, orthopedagoog/psychotherapeut en hoofd Behandelzaken de Waag (onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten), geeft inzicht in het nut en noodzaak van een gefaseerde intersectorale aanpak bij partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik in huiselijke kring.
Dr. Vivienne de Vogel (hoofd afdeling onderzoek De Forensische Zorgspecialisten) en drs. Ellen van den Broek (GZ-psycholoog en behandelaar bij de Van der Hoeven Kliniek, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten) geven meer inzicht in hoe het risicotaxatie-instrument de HCR-20V3 - in combinatie met de SAPROF voor beschermende factoren - gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk en wat de eerste prospectieve onderzoeksresultaten en ervaringen met de HCR-20V3 zijn.
Meer informatie? Klik hier