Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

12 mrt 18

Reactie Van der Hoeven Kliniek op Algemeen Dagblad

Op 12 maart 2018 is het artikel met de titel ‘Tbs-er komt simpel aan drugs’ verschenen in het Algemeen Dagblad. De Van der Hoeven Kliniek herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst. Ondanks dat een aantal reacties van de organisatie zijn verwerkt, is er weinig aandacht voor de feiten.

In elke instelling waar gedwongen behandeling wordt geboden aan mensen met de zwaarste en meest complexe psychische problemen vinden incidenten plaats. Het is dan ook een illusie te denken dat dat niet het geval zou zijn in onze kliniek. Elk incident wordt nauwkeurig onderzocht en daar waar nodig worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Veiligheid is altijd een onderwerp van gesprek in een tbs-kliniek. Het open met elkaar kunnen bespreken van zorgen van medewerkers en patiënten is van belang bij het creëren van een goed behandelklimaat. Hiermee dragen we ook zorg voor veiligheid in de samenleving.

Bij de Van der Hoeven Kliniek werkt gekwalificeerd personeel. Zoals bij alle organisaties zijn er wisselingen in personeel. We beschikken over voldoende personeel en er zijn geen incidenten bekend die veroorzaakt zouden zijn door veel wisselingen in personeel.  

In de Van der Hoeven Kliniek zijn drugs of andere contrabande – zoals kinderporno en alcohol - niet toegestaan; we hanteren een zero tolerance beleid. Drugs worden dan ook niet, dus ook niet oogluikend, toegelaten. Het meenemen of het in het bezit hebben van contrabande heeft altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers. Het gebruik en de aanwezigheid van drugs en alcohol etc. verstoren het behandelklimaat.  Net als in andere instellingen waar een grote groep mensen verblijft met verslavingsproblematiek (80% van onze patiënten heeft een verslaving bij opname), zijn er helaas soms toch drugs aanwezig in de kliniek. De behandeling van de verslavingsziekte is altijd onderdeel van het totale behandeltraject.

We hanteren een toegangs- en controlebeleid voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Dit gebeurt onder andere met behulp van een detectiepoort en scanner. Alle patiënten die terugkomen van onbegeleid verlof worden altijd gecontroleerd. Ook alle bezoekers voor patiënten worden gecontroleerd. Frequent vinden (onaangekondigd) kamercontroles plaats en worden urinecontroles uitgevoerd. Ook worden met regelmaat drugshonden ingezet. Het voorkomen van de invoer van ongewenste goederen draagt bij aan een goed behandelklimaat. We hechten er aan op te merken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Het is een illusie om een instelling 100% vrij van contrabande te krijgen. Over individuele patiënten mogen wij vanwege het medisch beroepsgeheim geen uitspraken doen.

Voor onderwijsdoeleinden zijn in de kliniek USB-sticks en computers toegestaan. Bij overtreding van de huisregels of het vermoeden van strafbare feiten waarbij computers en gegevensdragers zijn betrokken, worden deze in beslag genomen en indien nodig door een gespecialiseerd extern bedrijf gecontroleerd. Als er sprake is van een strafbaar feit, wordt er door de kliniek aangifte gedaan bij de politie.