Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht
Psychodiagnostisch Expertise Team als overstijgend team voor complexe vraagstukken

28 mrt 24

Psychodiagnostisch Expertise Team als overstijgend team voor complexe vraagstukken

Hoe doorbreek je het vastlopen van een behandeling? De Waag werkt in het Psychodiagnostisch Expertise Team (PDET) samen met haar zusterorganisatie de Van der Hoeven Kliniek. Dit team heeft de expertise om het vastlopen van behandelingen te doorbreken. Hoe en waarom dat werkt lees je hier.

PDET is organisatie overstijgend en uniek binnen de forensische ggz. De meerwaarde is uitwisseling van expertise. We willen onze collega’s beter maken in het omgaan met complexe psychodiagnostische vraagstukken. En deze vraagstukken samen oplossen.

Zo kunnen zij hun kennis en expertise binnen en buiten de stichting gebruiken en uitdragen.


Het doel is het verzamelen, uitwisselen en toepassen van diagnostische expertise. Vooral bij het vastlopen van een behandeling van een patiënt of cliënt. Deze kennis wordt ingezet binnen en buiten de organisaties, misschien ook wel voor jou. 

Praktisch betekent het dat bij het vastlopen in een behandeling er extra expertise aanwezig is. Collega’s kunnen zo bij elkaar terecht om tot een impuls in de behandeling te komen.

Zo kunnen we effectiever en efficiënter werken. Voor onze eigen behandelingen, maar ook voor die van andere organisaties en het forensische veld in z’n algemeenheid. 

Een vast gedreven team voor continuïteit

PDET bestaat uit een vast team gedreven diagnostici en een flexibele schil van deskundige collega's. Ieder heeft een eigen expertise zodat er altijd vanuit verschillende hoeken meegekeken wordt. 

Een voorbeeld uit de praktijk

PDET werd gevraagd onderzoek te doen naar een cliënt die ondanks de behandeling worstelt met persoonlijkheidsproblematiek, ADHD en alcoholproblematiek. Hoewel hierover consensus bestaat, snapt de cliënt dit zelf niet goed. De behandelaars willen weten waarom de cliënt weinig profiteert van hun aanpak.

Om dit te onderzoeken is er een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds werd een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd om te zien of hersenfuncties de behandeling belemmeren. Anderzijds zijn er gesprekken gevoerd met de cliënt over zijn verleden en eerdere onderzoeken, zodat hij zijn gedrag beter kan begrijpen. Ook is contact gezocht met zijn naaste omgeving.

De bevindingen en adviezen zijn gerapporteerd, evenals een schema om de cliënt zijn eigen situatie te laten doorgronden.