Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

02 jul 20

Onderzoek naar de voorspellers van fysieke agressie-incidenten in de Van der Hoeven Kliniek

Nienke Verstegen doet voor haar proefschrift onderzoek naar fysieke agressie-incidenten in de Van der Hoeven Kliniek. In 2019 schreef ze een wetenschappelijk artikel over dit onderwerp. ‘Voor een deelonderwerp van mijn promotie wilde ik de eigenschappen onderzoeken van patiënten die fysiek agressief zijn in de kliniek. Ik ben het onderzoek begonnen in de hoop dat medewerkers er hun voordeel mee kunnen doen.

We weten namelijk dat mensen die tijdens hun werk fysieke agressie meemaken een grotere kans hebben om burn-outklachten te ontwikkelen dan medewerkers die bijvoorbeeld alleen verbale agressie meemaken. Daarnaast weten we uit eerder onderzoek dat een groot deel van de incidenten wordt veroorzaakt door een kleine groep patiënten. Een klein deel van de patiënten heeft dus veel invloed op de veiligheid van de kliniek. Ik wilde weten wie deze patiënten zijn. Zijn er specifieke eigenschappen waarop behandelaren kunnen letten?’

Nienke Verstegen vertelt dat ze in eerste instantie de wetenschappelijke literatuur op dit gebied in kaart heeft gebracht. Daaruit kwamen tien kenmerken naar voren die samenhangen met fysieke agressie. Dat waren onder andere: gender, een borderline persoonlijkheidsstoornis, psychopathiescore, behandelduur, een hoge mate van impulsiviteit en zelfbeschadiging. Vervolgens onderzocht Verstegen of deze factoren fysieke agressie in de kliniek kunnen voorspellen. Daarbij heeft ze eerst gekeken naar de verschillen tussen patiënten met en zonder fysieke agressie. Patienten met fysieke agressie hadden vaker een langere behandelduur, een hoge mate van impulsiviteit en een geschiedenis van zelfbeschadiging tijdens de behandeling.

Daarna is gekeken of er verschillen zijn tussen patiënten die eenmalig fysiek agressief zijn en patiënten die herhaaldelijk (vijf keer of vaker) fysiek agressief zijn. Nienke Verstegen benadrukt dat alleen zelfbeschadiging kon voorspellen welke patiënten herhaaldelijk fysiek agressief waren. Er is dus een duidelijke samenhang tussen agressie naar jezelf en agressie tegen anderen. Ze zegt: ‘Ik wil graag iets meegeven aan de mensen op de werkvloer. Mijn boodschap is: als er bij iemand sprake is van zelfbeschadiging, wees dan alert!’


Het onderzoek van Nienke Verstegen is gepubliceerd. Lees het via deze link