Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht
Medewerker ontslagen vanwege schending integriteitsbeleid
    medewerker
    behandelrelatie

16 feb 24

Medewerker ontslagen vanwege schending integriteitsbeleid

Een medewerker van de Van der Hoeven Kliniek is op staande voet ontslagen omdat diegene buiten werktijd in de kamer van een patiënt is aangetroffen. Hiermee heeft de medewerker in strijd met ons integriteitsbeleid gehandeld.

Het vertrouwen van collega’s en patiënten is door het gedrag van de medewerker geschaad en de veiligheid binnen de kliniek is in gevaar gebracht. Dit is reden geweest om deze medewerker op staande voet te ontslaan.

Onderzoek
Toen de Van der Hoeven Kliniek ontdekte dat de medewerker het integriteitsbeleid had overtreden, is direct actie ondernomen en is een extern geleid onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is er mede op gericht om als organisatie te kunnen leren van wat zich heeft voorgedaan. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld en besproken met betrokkenen.

De kliniek heeft daarnaast de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen op de hoogte gesteld. Zij worden tevens betrokken bij de vervolgstappen die de kliniek naar aanleiding van deze situatie neemt.

Professionele behandelrelatie
In een forensisch psychiatrisch centrum brengen medewerkers en patiënten veel tijd met elkaar door in het kader van de behandeling. Voor professioneel gedrag en forensische scherpte is voortdurend aandacht binnen onze kliniek. Het onderhouden van een veilige zorgrelatie maakt hierbij deel uit van ieders professionaliteit en vergt veel van collega’s. Dit mag er echter nooit toe leiden dat medewerkers de grens van professionaliteit overschrijden. Als iemand die grens wel overschrijdt, wordt het vertrouwen geschaad en is er geen sprake meer van een professionele behandel- en werkrelatie.