Cookievoorkeuren
Instellingen Ik ga akkoord
Terug naar overzicht

17 apr '18

Intercultureel bij RINO Groep

De forensische zorg bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en psychiatrie. In beide domeinen worden belangrijke verschillen tussen etnische groepen gevonden. Over de positie van etnische minderheden in de forensische zorg is echter aanzienlijk minder bekend. Meer aandacht hiervoor is daarom wenselijk. “Alle psychiatrie is transculturele psychiatrie” luidt immers de gevleugelde uitspraak van emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie Frank Kortmann.

Zeker in een forensische behandeling, waarin belangrijke beslissingen over vrijheid en veiligheid worden genomen, is het van belang om na te gaan op welke manier cultuur een rol speelt. In de RINO opleiding voor post-HBO studenten forensische psychiatrie wordt professionals in een tweedaagse cursus geleerd hoe interculturele aspecten het forensisch werk beïnvloeden. Collega-onderzoeker Nienke Verstegen geeft deze cursus.

Vanuit de literatuur is bijvoorbeeld bekend dat niet-westerse etnische minderheden een verhoogd risico hebben om psychotische stoornissen te ontwikkelen (Ingleby, 2008). In Nederland geldt dit voor zowel de eerste als de tweede generatie en met name voor Marokkaanse mannen (Veling et al., 2006). Niet alleen in de reguliere psychiatrie komen psychotische stoornissen vaker voor bij etnische minderheden, ook onder pro Justitia onderzochte verdachten is dit het geval (Vinkers, Selten, Hoek & Rinne, 2013) en bij patiënten in de forensische psychiatrie (Verstegen et al., 2011). Zeker bij etnische minderheden kunnen andere verklaringsmodellen voor ziekte een rol spelen. Aan de hand van praktische oefeningen wordt deelnemers geleerd hiermee om te gaan.

Ook in de Nederlandse criminaliteitscijfers zijn etnische minderheden oververtegenwoordigd. Allochtonen worden vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012; Jennissen & Blom, 2007). Dit geldt voor de meeste etnische minderheden in Nederland en voor alle delicttypen (Jennissen & Blom, 2007). Studenten maken kennis met relevante literatuur hierover en leren wat dit betekent voor hun werk. Daarnaast is er veel ruimte voor houdingsaspecten, reflectie en casuïstiekbespreking.

Meer weten hierover? Zie de website van de RINO-groep: https://www.rinogroep.nl/opleiding/4859/post-hbo-opleiding-forensische-psychiatrie.html.

Of lees het artikel in Panopticon: Verstegen, N., Vogel, V. de, Vries Robbé, M. de (2015). Risicotaxatie bij etnische minderheden in de Nederlandse forensische psychiatrie. Panopticon, 36(1), 9-25.

Referenties

Centraal Bureau Voor De statistiek (2012). Jaarrapport Integratie 2012. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ingleby, D. (2008). New perspectives on migration, ethnicity and schizophrenia. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 1/08, IMER/MIM, Malmö University, Sweden.

Jennissen, R.P.W. & Blom, M. (2007). Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken. Den Haag: WODC.

Veling, W., Selten, J.P., Veen, N., Laan, W., Blom, J.D. & Hoek, H.W. (2006). Incidence of schizophrenia among ethnic minorities in the Netherlands: A four year first-contact study. Schizophrenia Research, 86, 189-193.

Verstegen, N., Zendedel, R., Ingleby, D. & Vogel, V. de (2011). De puzzel is het grootst bij allochtonen. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. Utrecht: Forum Educatief.

Vinkers, D.J., Selten, J.P., Hoek, H.W. & Rinne, T. (2013). Psychotic disorders are more common in ethnic minority than in Dutch native defendants. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 1399-1404.