Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

06 jul 20

Bezoek en verloven onder voorwaarden in fase 3

Sinds half maart jongstleden was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven op een van de locaties van de Van der Hoeven Kliniek te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds die tijd opgeschort. Hier is vanaf 2 juni verandering in gekomen. De afgelopen weken zijn door de klinieken, ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen positief geëvalueerd. Dit betekent dat vanaf 30 juni fase 3 is gestart.

Bezoek
Zo kan een patiënt twee uur per week, maximaal twee (van tevoren vastgestelde) personen als bezoek ontvangen.

Verloven
Daarnaast is inmiddels het begeleid en onbegeleid verlof van patiënten stapsgewijs en onder voorwaarden weer opgestart. De tijdsduur voor patiënten met begeleid verlof is verhoogd. Verder is gestart met begeleid verlof naar het netwerk en dubbel begeleid verlof.

Ook is er gestart met onbegeleid verlof voor patiënten met onbegeleide verlofstatus die hebben laten zien de RIVM maatregelen goed na te leven. Zij kunnen doelgericht onbegeleid boodschappen doen en naar werk en/of opleiding.

Toekomst
De hervatting van het bezoek en het verlof worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt na 20 juli bekeken of verdere versoepeling, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, per 1 augustus mogelijk is.