Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

01 feb 16

19 maart 2016: Open Dag TBS Nederland

Op zaterdag 19 maart 2016 openen zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 8 februari. Met deze Open Dag sluit TBS Nederland aan bij de Nationale Week van Zorg van Welzijn die van 14 tot en met 19 maart 2016 plaatsvindt.

Deelnemende forensisch psychiatrische centra (fpc’s) en klinieken (fpk’s)

De fpc’s en fpk’s die deelnemen aan de Open Dag zijn:
• FPK de Beuken, Boschoord
• FPC Van der Hoeven Kliniek (locatie de Voorde), Amersfoort
• FPC de Kijvelanden, Poortugaal
• FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen
• FPC de Oostvaarderskliniek, Almere Buiten-Oost
• FPC Pompestichting, Nijmegen
• FPC Pompestichting (locatie LFPZ), Zeeland
• FPC de Rooyse Wissel, Venray.

Inschrijven 
Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan vanaf maandag 8 februari tot uiterlijk zondag 28 februari via www.tbsnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en ‘vol is vol’. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang mits zij worden begeleid door een volwassene.

Programma Van der Hoeven Kliniek, locatie de Voorde
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn er maximaal 40 bezoekers van harte welkom bij Van der Hoeven Kliniek, locatie de Voorde in Amersfoort.
De Voorde is een vervolgvoorziening voor patiënten met een TBS maatregel en ernstige psychiatrische problematiek. Er wordt langdurige en intensieve behandeling geboden in een beveiligde omgeving. We leren hen hoe ze buiten of binnen de kliniek op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten.

U krijgt bij deze Open Dag informatie over de behandeling van patiënten en wordt rondgeleid bij verschillende programma-onderdelen. Het accent zal liggen op de behandeling en resocialisatie van TBS-patiënten met psychiatrische problematiek die langdurige zorg behoeven in hun dagelijks leven. Het bezoek duurt maximaal 2 uur.

Hoe beoordelen bezoekers van eerdere Open Dagen dit initiatief? 
Tijdens de laatste Open Dag op 11 oktober 2014 ontvingen de deelnemende fpc’s en fpk’s ruim 1200 bezoekers. 230 bezoekers vulden na afloop online een enquêteformulier in: 73% van hen gaf aan door de Open Dag een positiever beeld te hebben gekregen van tbs, 62% gaf aan door de Open Dag nieuwe inzichten te hebben verkregen, onder meer over het verschil tussen detentie en behandeling, de sfeer en leefomstandigheden in een kliniek en het belang van verlof. Verreweg de meeste deelnemers waren tevreden of zelfs zeer tevreden over de verstrekte informatie en de kwaliteit van de Open Dag. 
 
TBS Nederland
In 2016 is het de derde keer dat fpc’s en fpk’s gezamenlijk een Open Dag organiseren. De fpc’s en fpk’s werken samen onder de naam ‘TBS Nederland’. Op de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl wordt informatie over tbs centraal en eenduidig aangeboden en wordt een visie gegeven op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.

NB Alle plekken voor de Open Dag TBS bij de Voorde zijn inmiddels vergeven. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk.